PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO: 


PROXECTO DE DESEÑO 


PLAN ONMINCANAL INTELIXENTE 40-2022. SEGUNDA FASE

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 - 2022

KRACK ZAPATERÍAS S.L. foi beneficiaria dunha axuda do IGAPE á dixitalización industria 4.0 no ano 2020. O obxectivo deste proxecto, denominado "PROXECTO DESENROLO BASE PLAN OMNICANAL INTELIXENTE 40-2022", é conseguir adaptarse o máis rápido e eficientemente posible ao mercado ecommerce, de modo que se poida responder axeitadamente á demanda mediante unha definición da estrutura dos sistemas da empresa, a optimización de operacións e a redifinición da interacción con clientes. 

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 - 2018

KRACK ZAPATERÍAS S.L. foi beneficiaria dunha axuda do programa do IGAPE “Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é a creación dun sistema dixital central flexible e na nube baixo o nome de “Proyecto K2020” da cualificación dos recursos humanos das empresas aos retos e necesidades do entorno tecnolóxico presente e futuro.

Proyecto I+D de sistema textil reductor de polución para el entorno urbano

KRACK ZAPATERÍAS S.L. ha recibido una ayuda para su proyecto de Investigación y Desarrollo "I+D DE SISTEMA TEXTIL REDUCTOR DE POLUCIÓN PARA EL ENTORNO URBANO (CLEAN-STEP) a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ayuda cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema textil inteligente con capacidad para descontaminar el ambiente y colaborar en la descontaminación de entornos urbanos de exterior.

El lugar previsto para la ejecución del proyecto es en Pontevedra y su plazo abarca desde el 01/02/2020 hasta el 31/07/2021. El proyecto CLEAN-STEP, que cuenta con un presupuesto aprobado de 420.986,00€ está financiado a través de la convocatoria Proyectos I+D de CDTI, con número de expediente IDI-20200174.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa


PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DO COMERCIO:  


BONO DE INNOVACIÓN 


PROXECTO DE DESEÑO 


PLAN ONMINCANAL INTELIXENTE 40-2022. SEGUNDA FASE

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 - 2022

KRACK ZAPATERÍAS S.L. foi beneficiaria dunha axuda do IGAPE á dixitalización industria 4.0 no ano 2020. O obxectivo deste proxecto, denominado "PROXECTO DESENROLO BASE PLAN OMNICANAL INTELIXENTE 40-2022", é conseguir adaptarse o máis rápido e eficientemente posible ao mercado ecommerce, de modo que se poida responder axeitadamente á demanda mediante unha definición da estrutura dos sistemas da empresa, a optimización de operacións e a redifinición da interacción con clientes. 

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 - 2018

KRACK ZAPATERÍAS S.L. foi beneficiaria dunha axuda do programa do IGAPE “Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é a creación dun sistema dixital central flexible e na nube baixo o nome de “Proyecto K2020” da cualificación dos recursos humanos das empresas aos retos e necesidades do entorno tecnolóxico presente e futuro.

Proyecto I+D de sistema textil reductor de polución para el entorno urbano

KRACK ZAPATERÍAS S.L. ha recibido una ayuda para su proyecto de Investigación y Desarrollo "I+D DE SISTEMA TEXTIL REDUCTOR DE POLUCIÓN PARA EL ENTORNO URBANO (CLEAN-STEP) a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ayuda cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema textil inteligente con capacidad para descontaminar el ambiente y colaborar en la descontaminación de entornos urbanos de exterior.

El lugar previsto para la ejecución del proyecto es en Pontevedra y su plazo abarca desde el 01/02/2020 hasta el 31/07/2021. El proyecto CLEAN-STEP, que cuenta con un presupuesto aprobado de 420.986,00€ está financiado a través de la convocatoria Proyectos I+D de CDTI, con número de expediente IDI-20200174.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa


Cart 0 Shopping Cart

No products

0,00 € Total

Check out